Về trên lối xuyến chi

Hoa xuyến chi

Hoa xuyến chi dệt nhiều gai đến vậy
Với chân anh, đan gấu quần thế đấy
Xưa một chiều cần mẫn nhặt thời gian

Hoa xuyến chi nở từng bông nho nhỏ
Không thơm tho, bạc sắc, chẳng ai chiều
Hoa bắt đền, làm nũng… để anh yêu

Hoa mách mẹ mỗi ngày đông trốn học
Nô đùa nhau với cỏ lấm lem sình
Mấy mươi năm bụi đất ướm chân mình…

Không có em, xuyến chi buồn chắn lối
Chiếc lá xanh chưa biết tìm về cội
Anh cuống cuồng, về phía có… anh xưa

Hoa xuyến chi dệt nhiều gai đến vậy
Xưa còn nhau không đan tình để đấy?
Nay một chiều ngồi vá những già nua…

(Tiểu Phi)

About Tiểu Phi 95 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*