Đốt lá ru mùa quên

Quần cư (tranh thủy mặc, màu nước)

Chỉ còn cây bàng thôi
Người đã bỏ đi rồi
Quên hoa. Và quên nụ
Lá rụng góc sân chơi
*
Chỉ còn cây bàng thôi
Chim về không làm tổ
Em?… ừ!.. xa cuối trời
Ta chào nhau viễn phố
*
Anh thương cây bàng xưa
Chưa lành sâu vết cứa
Nhựa vẫn chảy dòng tên
Khắc vào nhau từng nửa
*
Chỉ còn cây bàng xưa
Vá víu chiều hiu quạnh
Từng mùa ru tạ từ
Chim trời đau rã cánh
*
Đầu mùa thương gió lạnh
Nhớ! Nhớ em tóc mềm
Cây bàng trơ cành cỗi
Đốt lá. Ru mùa quên?

(Tiểu Phi)

(Về những ngày mới đến Long Bình 1998)

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*