Trịch thượng hay trịnh thượng?

Trịch thượng chứ không phải trịnh thượng.

Ở trang web này (chuyên về học tiếng Nhật, có link kèm https://www.saromalang.com/2020/06/trichthuong.html) người viết đã nói đúng rằng phải viết trịch thượng chứ không viết trịnh thượng. Tuy nhiên người cũng viết cho rằng trong hai yếu tố trịch và thượng thì chỉ có thượng là “từ gốc Hán” còn trịch thì “có vẻ là không” [phải gốc Hán].

Tác giả hiểu và viết như vậy là chưa đúng.Bản thân trịch cũng là một yếu tố gốc Hán, thể hiện qua chữ Hán 擲 mà không phải từ điển Hán Việt nào cũng giảng đủ nghĩa. Trong Hán văn, người ta có sử dụng khiêm từ “trịch hạ” tức là xin ai cho đồ vật gì nhưng lại không nói đến trịch thượng.

Tuy nhiên trịch còn nghĩa khác mà 漢語大詞典 giảng là 騰跳;縱躍。có nghĩa là nhảy vọt, chồm lên, phóng vọt lên. Theo chúng tôi cái nghĩa này hợp với chữ thượng/ thướng có nghĩa là ở trên, lên trên thành trịch thượng thì rất phù hợp. Đây chắc hẳn là một từ “Hán Việt Việt tạo”. Trịch thượng có hàm ý rằng ai đó vọt lên, chồm lên trên, tự đặt mình vào địa vị trên để ứng xử với người khác, cho nên mới mang nghĩa kẻ cả, bề trên, hách dịch,…

—Hình: giảng nghĩa trong mục “trịch thượng” của chúng tôi.

Có thể là đồ họa về văn bản
About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*