TRANH

Painting by Tiểu Phi tại Ý Họa Phòng

  • Thủy mặc, màu nước, giấy chuyên dụng, giấy tuyến chỉ, giấy dó…
  • Sơn dầu, acrylic, toan, gỗ…
Chiều tím
Sương sớm trên sông núi hùng vĩ
Hoa cỏ cộng sinh
Hoa cỏ cộng sinh
Quê
Làng quê yêu dấu với bờ tre, cụm cỏ, con trâu, cánh đồng, dòng sông tắm mát tuổi thơ ta…
Cố Hương
Kỷ niệm cố hương
Quân tử vững vàng như trúc, tâm rỗng không.
Tranh
Một sớm mùa đông, trời lạnh, nước chảy thản nhiên qua suối, sương mờ trên đỉnh núi xa…
Thủy mặc
Vạn lý vân sơn nhất mộng trung (tranh thủy mặc, giấy tuyên)
Sơn thôn cảnh sắc đồ
Sơn thủy tình
Sơn thủy tình
Cao sơn thu phong
Cao sơn thu phong
Xóm biển
Sơn thủy
Sơn thủy
Quần cư
Nhất phái thanh sơn cảnh sắc u
Mai trắng
Xuân đáo (tranh giấy điệp, màu bột)
Xuân phong (tranh thủy mặc, giấy dó)
Đêm trăng bên sông (tranh thủy mặc giấy dó)
Báo hỉ (tranh giấy dó màu bột)
Xuân giang yên vũ (tranh thủy mặc, giấy dó)
Sắc xuân (tranh thủy mặc, giấy dó)
Hoài cảm (tranh thủy mặc giấy dó)
Sơn động thủy lưu (tranh thủy mặc giấy dó)
Bình nhật
Nhân sinh (tranh thủy mặc giấy tuyên)
Cúc (tranh thủy mặc giấy tuyên)
Mãn Xuân (tranh thủy mặc, giấy tuyên)
Trăng quê (tranh thủy mặc giấy điệp)
Mây soi bóng nước sông dài rộng/ Lơ đãng hồn thu nắng đại ngàn/ Lênh đênh uống gió buồm không tuổi/ Một tiếng tiêu dài ngân quan san! (tranh acrylic trên toan)
Vấn lộ (tranh acrylic trên toan)
Nhai đạo (tranh thủy mặc)
Cố hương (tranh thủy mặc màu nước)