Liên hệ

Mặc Hương thư hiên – 墨香書軒

Tác giả Tiểu Phi

– Phát triển văn hóa đọc;
– Phát triển ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, hội họa.

https://www.facebook.com/tieuphi

tichdakhoi@yahoo.com

tichdakhoi@gmail.com

0966518808 – 0769031080

 1. BỒI DƯỠNG HỘI HỌA
  + Kĩ năng vẽ cơ bản;
  + Rèn luyện tính cách, sự khéo léo, óc tính toán, khả năng quản lí (các đối tượng trong hình), vấn đề tối ưu trong thao tác, sự sáng tạo và liên tưởng, tính logic, tính kỉ luật và nguyên tắc, tính kiên nhẫn, trách nhiệm với công việc (hoàn thành từ đầu đến cuối), thái độ nhìn nhận để cảm thụ và gắn kết với tự nhiên,…
 2. BỒI DƯỠNG Ý THỨC, ĐAM MÊ, NĂNG LỰC, KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH (VĂN HÓA ĐỌC)
  + Văn hóa đọc: sách và đọc sách;
  + Chọn sách đúng và đọc sách đúng;
  + Xây dựng và quản lí tủ sách cá nhân;
  + Viết và đọc.
 3. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT (nâng cao năng lực ngôn ngữ và lập luận)
  + Năng lực ngôn từ nói chung (tiếng Việt);
  + Từ ngữ Hán Việt;
  + Từ ngữ khoa học;
  + Từ ngữ văn chương;
  + Tìm hiểu chữ Hán Nôm của dân tộc để tăng cường năng lực tiếng Việt;
  + Từ điển và sử dụng từ điển hiệu quả
  ;
  + Hạn chế một số lỗi về sử dụng tiếng Việt.