Nhân sinh

June 8, 2022 Tiểu Phi 0

Cố nhà văn Đài Loan là Cổ Long viết:—— 一個人只要能時常想開些,他活得就會比別人開心了。 世上只有時間不會因為任何人、任何事而改變的。但時間卻可以改變很多事,甚至可以改變一切。   有種人只有在幫助別人的時候,生活才會變得有樂趣,有意義,否則他自己的生命也會變得全無價值。   只要你的心寧靜快樂,人間也有天堂,而且就在你眼前,就在你心裡。 ——- (古龍妙論精選) Một người chỉ cần luôn nghĩ rộng rãi hơn một […]