Một sớm mùa đông

Một sớm mùa đông

Một sớm mùa đông, trời lạnh, nước chảy thản nhiên qua suối, sương mờ trên đỉnh núi xa… (tranh acrylic, Tiểu Phi)

Bức tranh mô tả một sớm mùa đông, trời lạnh, nước chảy thản nhiên qua suối, sương mờ trên đỉnh núi xa…
Tiểu Phi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*