“Chẩn đoán” chứ không phải “chuẩn đoán”

“Chẩn đoán” là gì?

Về mặt chính danh thì chẩn (chẩn mạch, chẩn bệnh, chẩn đoán) là một từ thông dụng, được ghi trong nhiều từ điển tiếng Việt như Đại Nam Quấc Âm tự vị (1895, tr121), Việt Nam tự điển (1931, tr116), từ điển Việt Nam của  Thanh Nghị  (1959, tr249), từ điển tiếng Việt của Văn Tân (1977, tr149), từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh (2001, tr154), từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê (2003, tr142)…

“Chẩn” mang nghĩa là thăm nom, xét nghiệm (ít dùng một mình) như Việt Nam tự điển giảng nghĩa. Chần đã kết hợp với các từ tố khác để tạo ra những từ ghép như chúng ta vẫn gặp: chẩn bệnh, chẩn mạch, chẩn đoán.

Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê giảng “chẩn đoán” có nghĩa là “xác định bệnh, dựa theo triệu chứng và kết quả xét nghiệm” và đã lấy ví dụ “Chẩn đoán đúng thì điều trị mới có hiệu quả”.

Ngoài ra, chúng ta còn có thể biết một số từ có yếu tó “chẩn” như: Điện chẩn pháp, điện chẩn học, diện chẩn, hội chẩn… trong đó “hội chẩn” là một trong những thuật ngữ rất quen thuộc của lĩnh vực y học.

Chẩn đoán là một từ có nghĩa, trong khi đó chuẩn đoán lại không được ghi nhận, và đương nhiên không có nghĩa gì cả.

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*