Thủy mặc

夕思 (tịch tư)

July 31, 2019 Tiểu Phi 0

夕思(小 飛)煙雲追斜夕悠遠細落 塵漁舟無釣客獨葉思紛紛 Tự dịch: Tịch tư(Tiểu Phi) Mây khói chiều trôi nắng cuối cùngThấp thoáng nhỏ nhoi bụi mịt mùngKhách vắng thuyền câu thưa […]

Hoài niệm

July 29, 2019 Tiểu Phi 1

Làm sao lại đến ngày xưa Đi tìm quên. Những lời chưa thì thầm Bởi ông trăng sáng đêm rằm Mà tôi lỡ dịp… chẳng […]

Học vẽ

July 28, 2019 Tiểu Phi 0

Đến học vẽ chỗ tôi là một số cháu nhỏ khác nhau về độ tuổi. Có cháu vẽ khá thành thạo, có thể tự tưởng […]

Tản mạn

July 27, 2019 Tiểu Phi 1

I. Mỗi người bước vào cuộc đời với một số phận khác nhau, một hành trình khác nhau, một chuỗi buồn/vui/may/rủi khác nhau. Tôi rất […]

Đêm trăng

July 27, 2019 Tiểu Phi 0

Về xem trong giấc vô thường Một bông hoa dại tỏa hương cuối ngày Về nghe trong cuộc đắng cay Một sương mai ở chốn […]

Rũ tình phơi

July 25, 2019 Tiểu Phi 0

Lâm râm nắng, môi sầu Thu mấp máy Mắt hồn nhiên, rụng lá phía anh ngồi Xưa em nói, nay lời Thu giống thế! Anh […]

Hồi ức tháng chín

July 25, 2019 Tiểu Phi 0

Tháng chín nắng cho mây ngoài song cửa Lộc vừng rơi ngàn cánh xuống khu vườn Thương mỏi mắt đàn chim trên khói biếc Những […]

Vở chèo

July 25, 2019 Tiểu Phi 0

Dẻo thơm khi hạt nắng chiều Ta đi tìm mãi cái điều ẩm ương Thị Mầu lại ngẫm mà thương Dễ gì bạc ác đến […]