Hoài niệm

Hoài cảm (tranh thủy mặc giấy dó)

Làm sao lại đến ngày xưa
Đi tìm quên. Những lời chưa thì thầm
Bởi ông trăng sáng đêm rằm
Mà tôi lỡ dịp… chẳng cầm tay em
*
Thời gian nửa trắng nửa đen
Hai đầu hun hút càng thêm rộng dài
Đành thôi. Cửa khóa, then cài
Đem chìa ra bỏ sông dài… mặc trôi

(Tiểu Phi, 2010)

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*