Lời tháng Tám

Quần cư (tranh thủy mặc, màu nước)

Tháng Tám trời đổ mưa buồn
Tôi ra trốn ở khu vườn tình yêu
Chuông chùa gọi nắng xa chiều
Bao nhiêu ân ái bấy nhiêu thị Mầu
Ngày xưa vải nhuộm củ nâu
Ngày nay tôi nhuộm dãi dầu gió sương
Từ em thôi mặc áo hường
Là tôi tháng Tám đành thương một mình
Trúc cười trước gió còn xinh
Hai mươi năm gói cuộc tình làm tin
Trời mưa bong bóng nổi chìm
Ngoài sân tháng Tám đi tìm mùa xưa…

(Tiểu Phi, 28/8/2018)

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*