Vô đề

Thu Thanh (Tiếng thu, tranh thủy mặc giấy tuyên bồi+giấy dó)

Yêu em từ giọt mực
Cuối ngày không học bài
Tiếng chuông chùa lỡ ngủ
Ngỡ chiều là nắng mai
Thương em từ cánh thắm
Lìa cành chao cuối vườn
Đá buồn kia tỉnh giấc
Ê a lời hành hương
Thuở tơ hồng giấu ngọn
Trở về quên vết giày
Ánh trầm vương suối tóc
Đâu người sương khói bay

(Tiểu Phi)

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*