Nhân sinh

Cố nhà văn Đài Loan là Cổ Long viết:——

一個人只要能時常想開些,他活得就會比別人開心了。

世上只有時間不會因為任何人、任何事而改變的。但時間卻可以改變很多事,甚至可以改變一切。  

有種人只有在幫助別人的時候,生活才會變得有樂趣,有意義,否則他自己的生命也會變得全無價值。  

只要你的心寧靜快樂,人間也有天堂,而且就在你眼前,就在你心裡。

——-

(古龍妙論精選)

Một người chỉ cần luôn nghĩ rộng rãi hơn một chút, người đó sẽ sống hạnh phúc hơn những người khác.

Trên đời này chỉ có thời gian là không vì bất kỳ ai hay bất cứ điều gì mà biến đổi. Nhưng thời gian lại có thể làm thay đổi nhiều thứ, thậm chí có thể làm biến đổi mọi thứ.

Có một dạng người mà cuộc sống của hắn chỉ trở nên vui vẻ và ý nghĩa khi giúp đỡ người khác, nếu không thì cuộc sống của chính mình cũng trở nên vô giá trị.

Chỉ cần trái tim bạn bình yên và vui sướng, thì nhân gian cũng có thiên đường, mà nó còn ở ngay trước mắt và trong lòng mình.

(Cổ Long diệu luận tinh tuyển).

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*