“Làm” tiến sĩ dễ hơn ăn bún

Mấy hôm nay một loạt các bằng cấp tiến sĩ “lày lọ” được báo chí chưng ra đầy rẫy trên mạng. Tôi không đánh giá nhưng chắc các bạn cũng tự mình sơ bộ hiểu được chất lượng của cái gọi là “luận án” và trình độ của các tiến sĩ đó cao thấp đến đâu. “Làm” tiến sĩ ở nước mình có vẻ cũng hay phết.

Tôi nhớ đến bài “Lừa mang xương thánh” (L’âne portant des reliques) của La phông ten (Jean de La Fontaine), trong đó có câu:

….

D’un magistrat ignorant
C’est la robe qu’on salue.

Nguyễn Văn Vĩnh dịch:

Quan mà dốt đặc vô tài/ Thì dân lạy cái áo ngoài mà thôi.

Nguyễn Đình dịch:

Quan mà dốt đặc cán mai/ Thì dân chỉ vái áo ngoài của quan.

Tiểu Phi dịch:

Ông quan dôn dốt xoàng xoàng/ Thằng dân vái chiếc áo choàng là xong.

Nhưng điều này cũng thường thôi, Nicolas Boileau từng nói: “A fool always finds a greater fool to admire him” (Kẻ ngu xuẩn thì tìm kẻ ngu xuẩn hơn để mà ca tụng).

Jean de La Mobifone
Nicolas Boileau
About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*