Dịch trích đoạn “Tùy Đường diễn nghĩa”

[Lý] Kiến Thành về nhà, thu dọn hành lý cẩn thận rồi rời Tế Châu, chạy thẳng tới Lộ Châu Sơn Đông đi tìm [Tần] Thúc Bảo.
(Tùy Đường diễn nghĩa, t4 – Nhị Hiền trang kết nghĩa)
建成回家, 收拾好包裹行李,离济州直奔河东潞州,来寻叔宝.

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*