Lời… phe phẩy

Đêm trăng bên sông (tranh thủy mặc giấy dó)

Gió phe phẩy nắng trên cành
Cây phe phẩy lá, nan mành phẩy trăng

Mẹ phe phẩy quạt đêm rằm
Hương phe phẩy cốm, đồng xanh phẩy cờ

Tôi phe phẩy bút… này thơ:
Đời phe phẩy chút thẫn thờ!.. vì sao?

Thế gian phe phẩy ba đào
Em phe phẩy. Lúng liếng vào mắt nâu

Ngày xuân phẩy gió qua cầu
Pháo vui phẩy. Lỡ… thành dâu xứ người

Đã mồng tơi, cứ mồng tơi
Tôi phe phẩy, nhớ:
“… khoảng trời…
thiếu em…”

(Tiểu Phi)

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*