Hoa Mai (thơ dịch)

Mai trắng

(Vương Miện, dịch: Tiểu Phi)
Tháng ba gió thổi tuyết tan rồi
Hồ Nam cảnh núi biếc mành khơi
Sáo Khương vẳng tiếng vô hình bóng
Mai nhuộm cầu hoang muôn cánh rơi

梅花
(王冕)
三月東風吹雪消,
湖南山色翠如澆。
一聲羌管無人見,
無數梅花落野橋。

Phiên âm
Mai hoa
(Vương Miện)
Tam nguyệt đông phong xuy tuyết tiêu,
Hồ Nam sơn sắc thuý như kiêu.
Nhất thanh Khương quản vô nhân kiến,
Vô số mai hoa lạc dã kiều.

Dịch nghĩa
Tháng ba gió đông thổi tuyết tiêu đi đâu mất,
Sắc núi tại Hồ Nam biếc như lụa mỏng.
Một tiếng sáo của người Khương, không ai nhìn thấy,
Vô số hoa mai rụng xuống cầu hoang.

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*