Rũ tình phơi

Lâm râm nắng, môi sầu Thu mấp máy
Mắt hồn nhiên, rụng lá phía anh ngồi
Xưa em nói, nay lời Thu giống thế!
Anh chạm mềm, bởi muốn, cạn tình bôi…

Đêm yếu đuối, ngày cũng thuần như cỏ
Sao tìm nhau cùng tận chốn không người?
Em – trước khóc, bây giờ – Thu cũng khóc
Anh tập tành đợi nắng rũ tình phơi…

(Tiểu Phi)

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*