Đoạn dịch “Tây Du ký”

Đến giờ vẫn thích bộ này:

“Lại nói, bốn thầy trò Đường Tăng đã rời khỏi Hỏa Vân Động và tiếp tục đi về phía Tây. Vài ngày sau, họ đến được biên giới của Xa Trì Quốc. Trong khi đang đi, chợt nghe thấy một tiếng kêu kinh thiên động địa. Đường Tăng trong lòng sợ hãi bèn sai Tôn Ngộ Không đi tìm hiểu sự tình”.

About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*