Nên viết “xanh cánh trả” chứ không phải “xanh cánh chả”

Trên mạng rất nhiều người vẫn nghĩ rằng “xanh cánh chả” là màu xanh biếc, xanh như ngọc bích,… đồng thời không thiếu từ điển online, từ điển Anh – Việt,… cũng ghi nhận hình thức chính tả này.

Kì thực thì viết như vậy là sai, cần phải viết “xanh cánh trả” mới đúng.

Có thể tóm lược như sau:

Con chim bói cá (thúy) còn có âm Nôm là “trả” và được ghi bằng các chữ Nôm [tổ hợp] như: 𪃵, tra+điểu, 𪁳, tức là con chim trả.

Ở thân và cánh chim thường có/ hoặc pha màu xanh biếc rất ấn tượng, gần với màu “xanh Phổ” (xanh Prussia) trong hội họa. Do đó, người ta mượn hình ảnh đó một cách đại khái để nói về màu, gọi là màu xanh “cánh trả”.

Trả là loài chim, càng không phải “chả” là món ăn.

Xanh cánh trả
About Tiểu Phi 96 Articles
Thật may mắn được kết nối với tri thức nhân loại để học hỏi mỗi ngày!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*